MENU
Aula_close Layer 1

Ungeskole

Ungeskolen består af årgangene 6.kl. til og med 9.kl. Vi har to klasser på hver årgang (i 19/20 bortset fra 8.kl., hvor vi kun har én). Vi har i snit 21 elever pr klasse.

Årgangene samarbejder tæt, både fagligt og socialt. Hvor det er muligt, er lektionerne parallellagt. Lærerne samarbejder om årsplanerne på årgangen og har dermed mulighed for holddeling, samlæs-ning etc.

Hver fredag eftermiddag samles hele ungeskolen til fællessamling, som klasserne står for på skift, så de lærer at tage ansvar for den og stå op for hele afdelingen. Det store fællesskab er vigtigt for klasserne og styrkes gennem fællessamlingerne. Det giver samtidig en god stemning at slutte skoleugen af med sang og fællesskab.

På særlige dage og i forbindelse med venskabsklasserne er ungeskolen sammen med børneskolen, så skolen hænger sammen som én helhed.

Mathilde Paarlberg (souschef) er leder af ungeskolen.