MENU
Aula_close Layer 1

Børneskole

Børneskolen består af årgangene fra 0.kl. til og med 5.kl. Fra 1. marts desuden af Forårs-SFO’en med børnene til kommende års børnehaveklasser. Vi har to klasser på hver årgang og i snit 21 elever pr klasse.

Børneskolen samarbejder tæt med SFO’en, og der er pædagoger med i klasserne fra 0.-3./4.kl.

Årgangene samarbejder tæt, både fagligt og socialt, og hvor det er muligt, er lektionerne parallellagt. Lærerne samarbejder om årsplanerne på årgangen og har dermed mulighed for holddeling, sam-læsning etc.

Hver fredag morgen samles hele børneskolen til fællessamling, som klasserne står for på skift, så de lærer at tage ansvar for den og stå op for hele afdelingen. Det gør de rigtig godt, både med indhold og sange.

På særlige dage og i forbindelse med venskabsklasserne er børneskolen sammen med ungeskolen, så skolen hænger sammen som én helhed.

Berith Bonnesen (skoleleder) er leder af børneskolen.