MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for faget idræt

Retningslinjer vedrørende idræt på Næsby Skole 

Formål for faget idræt:

Eleven skal i idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet med samfund og idrætskultur

Stk. 2. Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

Stk. 3. I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå et i forpligtigende fællesskab.

På Næsby Skole gælder: 

  • Alle elever møder op medbringende tøj og fodtøj, man kan bevæge sig i (passende til årstiden) og håndklæde til bad
  • Alle elever deltager i både idræt og bad
  • Idræt er et obligatorisk fag, som alle forventes at deltage aktivt i - både i den aktive og den teoretiske del.
  • Idræt er et udtræksfag til eksamen i 9. klasse
  • 0. klasse har idræt i skolens sal, mens øvrige klasser har det i Næsby Hallerne. Turen frem og tilbage aftales med idrætslærerne
  • Fritagelse pga. sygdom enkelte gange: Forældrene skriver til idrætslæreren på Aula senest dagen før
  • Fritagelse pga. sygdom over længere tid: Forældrene skriver til skolelederen på Aula. Ved længere tids fritagelse kan lægeerklæring være nødvendig

Ovenstående har til formål at sikre eleverne en god idrætsundervisning og en sund kropsbevidsthed med accept af forskellighed.

Vedtaget af bestyrelsen september 2019 

 

Dokumenter