MENU
Aula_close Layer 1

Dannelse

Næsby Skole arbejder med dannelse ud fra vores værdigrundlag og vision. Dvs. respekt, ansvarlig-hed og anerkendelse skal gennemsyre vores hverdag blandt børn og voksne – og vi samarbejder med fællesskabet i fokus. God trivsel opstår, når vi møder hinanden venligt, rummende og med respekt. Vi skal alle udvise ordentlighed og arbejde for, at alle børn bliver livsduelige, sociale og i stand til at være en del af et større fællesskab.

På sigt skal børnene blive gode demokratiske og ansvarlige borgere, som kan trives i små og store fællesskaber.

Vi arbejder bl.a. ud fra vores antimobbepolitik og accepterer ikke mobning, hverken face to face eller digitalt. Mobning opstår oftest hos børn, som ikke trives. Trivselsarbejde vægtes højt. Vi arbejder forebyggende og holder øje med tegn på begyndende mobning. Ved opstået mobning griber vi ind (se anti-mobbepolitik).

Vi er en UNICEF rettighedsskole og arbejder ud fra dette princip. Det vil bl.a. sige:

  • Klassechartrer i alle klasser
  • Rettighedsråd med et flertal af elever
  • Årlig tryghedsvandring og opfølgning
  • Baseline to gange årligt
  • Børnekonventionens fødselsdag fejres hvert år den 20.11. på forskellig vis (som rettighedsrådet er med til at arrangere)
  • Nogle af eleverne deltager i børnetopmødet hvert år
  • Samarbejde med andre rettighedsskoler, både på børne- og voksenniveau.

 

Vi arbejder ud fra Odense Kommunes Dannelsesstrategi, bl.a. med egenskaberne medmenneske-lighed, vedholdenhed, mod og nysgerrighed.

Vores elevråd har mulighed for indflydelse, bl.a. ved deltagelse i bestyrelsesarbejdet, men også i det daglige, hvor de kan tage konkrete emner op. Elevråd og rettighedsråd samarbejder.

Hvert år har vi en trivselsmåling, som vi følger op på.

Alle klasser på skolen har en venskabsklasse.

Legepatruljen hjælper de mindste elever med gode lege i frikvarteret.

Skolepatruljen hjælper med en sikker skolevej.

Kontaktforældre laver mange gode arrangementer i klasserne.

Alle lærere og pædagoger arbejder med den gode trivsel og en velfungerende gruppedynamik i klasserne/på årgangene/i afdelingerne.

Vi inddrager eksterne samarbejdspartnere efter behov.

På ugl. fællessamlinger i børneskolen og i ungeskolen har vi mulighed for at tage problematikker op direkte i afdelingerne.

Børnene er forældrenes – vi låner dem blot, så vi vægter et tæt samarbejde, hvor forældrene deltager ansvarsfuldt. Alle voksne skal være gode rollemodeller.