MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for trafik

Næsby skole unicef billede med lion king figur

Alle skolens elever i den store skolegård

 

 

 

 

 

 

 

 

Næsby Skoles trafikpolitik

Indhold:

 • På vej
 • Cykelhjelm og refleksveste
 • Skolepatrulje
 • Undervisning
 • Færdselskontaktlærere
 • Rollemodeller

 

Skoleindgang ved skolevej 9 (SFO)

Selvtransporterende børn

Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens mål er derfor, at flere elever går eller cykler i skole, og at alle kommer sikkert ud og hjem fra ekskursioner.

Skolen opfordrer til at:

 • Forældre træner skole vejen med deres barn til fods og på cykel.
 • Forældre hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selv om det ikke nødvendigvis er den hurtigste.
 • Forældre parkerer lovligt, hvis de kører deres barn i skole.
 • Forældrene om muligt hjælper deres barn til mindst én gang om ugen at gå eller cykle i skole.
 • Forældre bakker op om gå-og cyklistprøver i de pågældende klassetrin.
 • Forældre støtter op om Cyklistforbundets kampagne ”Alle børn cykler”.

Skolen sørger for at:

 • Alle forældre præsenteres for skolens trafikpolitik
 • Forældre i Forårs-SFO/0.kl. modtager trafikfoldere
 • Eleverne deltager i skolens gå-og cykleprøver
 • Eleverne har mulighed for at deltage i ”Cykelscore”
 • Eleverne undervises i færdselslære efter fagmål

 

Skolepatrulje med gule veste på skolevej mod FaktaSkolepatrulje på job ved Skolevej

 

 

 

 

 

 

Cykelhjelm og refleksveste

En cykelhjelm kan reducere antallet af skader på hoved, kranie og hjerne med 50 %. Derfor er det skolens mål, at flere børn og voksne cykler med hjelm.

Skolen opfordrer til at:

 • Forældrene sørger for, at deres barn cykler med hjelm.
 • Skolens medarbejdere som minimum bruger cykelhjelm, når de cykler sammen med eleverne.

Skolen kan sørge for at:

 • Eleverne låner en hjelm af skolen, hvis de har glemt deres egen og skal på tur (ellers kan de ikke deltage på turen).
 • Stille cykelhjelm tilrådighed for personalet.

Skolepatrulje

Skolepatruljen skaber tryghed og hjælper med at afvikle morgentrafikken sikkert. Derfor er det skolens mål altid at have veluddannede skolepatruljer, som anerkendes og respekteres.

Skolen forventer at:

 • Forældrene følger skolepatruljerne sanvisninger og lærer deres barn at gøre det samme.

Skolen sørger for at:

 • Skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave.

Hent inspiration på  www.sikkertrafik.dk/skolepatrulje.

 • Arrangere en årlig udflugt for skolepatruljerne.

 

Cykeltræning på vores cykelbane i den lille skolegård

Færdselsundervisning på alle klassetrin

Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet.

Skolen sørger for:

 • At lærerne er åbne overfor muligheden for at tænke færdsel ind i den understøttendeundervisning, tværfaglige forløb og temauger samt bevægelse.
 • Trafikundervisning i UUV fra forårsSFO til 3. klasse.
 • Gå prøve i 0. klasse.
 • Cykelkørekort i 1.-2. klasse.
 • Færdselslære i 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.
 • Skolepatrulje i 7. klasse med oplæring før sommerferien.
 • Cykelscoreskole.
 • Cykellege.
 • At øve cykling på og udenfor skolen.

Forældrene sørger for:

 • At børnenes cykler er i orden (med lys, pumpet, …) og er i en passende størrelse

 

Skolepatruljeuniform

Veluddannede færdselskontaktlærere

Det er vigtigt, at skolen har en færdselskontaktlærer, der kan inspirere til god færdselsundervisning og varetage kontakten til politi og kommune. Skolens mål er derfor at have en færdselskontaktlærer, og at vedkommende er klædt på til opgaven.

Skolen sørger for at:

 • Indfri Fælles Mål for Færdselslære f.eks. gennem Rådet for   Sikker Trafiks gratis undervisningsmaterialer på alle klassetrin.
 • Udnævne en færdselskontaktlærer og støtte vedkommende i sit virke f.eks. at prioritere midler til færdselskurset, der afvikles af Rådet for Sikker Trafik: www.sikkertrafik.dk/kursus
 • Færdsel bliver skrevet ind i årsplanerne/UUV på alle klassetrin og tænkes ind i kravet om 45 minutters bevægelse om dagen.
 • Nye færdselskontaktlærere deltager på første mulige kursus.

 

Pige hænger på cykelscore tælleren

Rollemodeller

Børn kopierer de voksnes adfærd og efterspørger klare rammer og aftaler fra deres forældre. Derfor er det skolens mål, at alle voksne (og ældste elever) er gode rollemodeller.

Skolen forventer at:

 • Lærerne optræder som gode trafikanter i arbejdstiden.
 • Forældrene tager hensyn til og er rollemodeller for alle skolens børn i trafikken.
 • Forældrene sætter sig ind i skolens trafikpolitik.
 • Eleverne må cykle selv fra 7.kl. til mødesteder etc.

Skolen sørger for at:

 • De ældste elever bliver bevidste om deres egen rolle i trafikken gennem færdselsundervisning.
 • De ældste elever kender og kan komme med input til en god og sikker trafikkultur omkring skolen.
 • Elevrådet diskuterer trafikkultur og kan komme med forslag til trafik politikkens indhold.

 

Dokumenter

Retningslinjer for trafik.pdf

Shape Created with Sketch.