MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for lektier

Princip for lektier på Næsby Skole

På Næsby skole er der lektier i skoletiden og hjemme - i tilpas mængde.

Vores definition af lektier:

Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave i og uden for skoletiden. Lektierne aftales mellem Læreren og eleven (evn. er forældrene ind over).

Formålet med lektier

Formålet med lektier er at træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt.

Lektier anvendes som en del af undervisningen, når lærerenvurderer, at lektiearbejdet vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder. Lektierne kan give forældrene et indblik i dele af det, der foregår i barnets skoleliv.

Hvad kan lektier være:

 • Forberedelse til undervisningen
 • Fordybelse og koncentration; faglige spil, afleveringsopgaver m.m
 • Indsamling af informationer til et emne, f.eks. projektopgaver
 • Reflektion over et emne; alene, i gruppe eller i familien
 • Læsning 20-30 minutter hver dag
 • Arbejde i matematikfessor eller lignende
 • Træne tabeller
 • Træne diktat
 • ...

Hvad kan I som forældre gøre?

Hvis lektier skal give mening i forhold til elevens kundskabs- og færdighedsopbygning er det vigtigt, at eleven stort set løser lektien på egen hånd.

I kan hjælpe jeres barn med at lære det at pakke tasken og få lavet lektierne i god tid. Lav aldrig lektierne for jeres barn. Det lærer jeres barn ikke noget af.

Lav klare aftaler om hvor, hvornår og hvordan, der laves lektier. Overvej, hvor og hvornår jeres barn bedst kan koncetrere sig om lektierne. Er jeres barn f.eks. for træt til lektiearbejde om aftenen?

I kan hjælpe jeres barn med at være klar til skolearbejdet.

I kan hjælpe barnet med at planlægge tid og arbejdsopgaver, indtil de selv kan. Det kan hjælpe barnet, hvis det oplever, at der er god tid til lektielæsning.

Som forældre forventes I naturligvis at vise interesse for jeres barns læring og skolen, bl.a. ved et dagligt fælles kig i skoletasken, samtale om, hvad der er sket i skolen og hvad der skal forberedes eller trænes. Undersøgelser viser, at hvis forældre støtter deres barn anerkendende, har det stor positiv effekt på læringen, så vær positiv!

Husk:

 • Lektier understøtter jeres barns læring
 • Lektier er med til at udvikle jeres barns ansvarsfølelse og selvstændighed
 • Spørg interesseret ind til lektierne
 • Vær anerkendende
 • Erkend, at nogle færdigheder (f.eks. tabeller, stavetræning) skal gentages igen og igen for at blive indlært
 • Tag kontakt til læreren om, hvor lang tid jeres barn skal bruge på at gøre opgaverne færdige

 

Klasseteamet vil informere forældrene om børnenes læring og samarbejdet om dette, som bl.a indeholder træning, hvor forældrene kan støtte barnet og hjælpe med gode vaner. Sammen skal vi - skole og hjem - støtte børnene i tage et medansvar for egen læringsproces.

Vedtaget af skolebestyrelsen dec. 2019

Dokumenter

Principper for lektier på Næsby Skole.pdf

Shape Created with Sketch.