MENU
Aula_close Layer 1

Mediepolitik

Mediepolitik på Næsby Skole, ajourført februar 2019

For at sikre et godt undervisningsmiljø på skolen er følgende besluttet af Næsby Skoles bestyrelse:

Al brug af devices(inkl. mobil) er omfattet af skolens værdisæt; respekt, ansvarlighed og anerkendelse.

For hele skolen gælder: 

 • Ordentlig opførsel forventes af alle på nettet, SMS, mail etc. - dvs. digital mobning accepteres på ingen måde, og man tilgår ikke sider, som ikke er for børn
 • De voksne har ret til at anvise brugen af devices alt efter situation
 • De voksne har ret til at inddrage devices til skoledagen er slut(også elevens eget). Det aftales hvor og hvordan eleven får det igen.
 • Optagelser af billeder/lyd/film i skoletiden må kun foregå efter aftale med de involverede og en voksen og kun til undervisningsbrug
 • Ingen må lægge noget på nettet, som involverer andre - med mindre det er aftalt med en voksen ind over
 • Eleverne har ansvar for eget device. Alle passer godt på egne og andres devices
 • Hvis eleverne har brug for at kontakte forældre, aftaler de det med en voksen

For børneskolen (0.-5. kl.) og SFO'en gælder:

 • Frikvartererne er skærmfrie (mobiler i tasken)

 • Timerne er skærmfrie (mobiler i tasken), med mindre læreren giver besked på andet i forhold til undervisningen

 • SFO'en er skærmfri (mobiler i tasken), med mindre pædagogen giver besked på andet i forhold til aktiviteterne

For ungeskolen (6. - 9. kl.) gælder: 

 • I frikvarteret om formiddagen må devices ikke benyttes, men gerne i det store frikvarter midt på dagen

 • I timerne må devices benyttes alt efter behov i undervisningen

 • Til prøver er der særlige regler for brug af devices

 • Der må kun spilles læringsspil - ikke andre computerspil (lærerens afgørelse)

For skole/hjemsamarbejdet gælder:

 • Skole og hjem forsøger at svare på Aula inden for et par dage
 • Hjemmene tjekker overblik og beskeder på aula mindst hver anden dag
 • Vi opfordrer til, at Facebooksider o. lign. kun anvendes til information og ikke til debatter vedr. klassen/skolen
 • Ved problemer bedes alle henvende sig først til læreren/pædagogen, dernæst til ledelsen og til sidst til bestyrelsen

 

Særlige aftaler ud over ovenstående skal over kontoret. Det kan f.eks. være i forbindelse med sygdom.

Denne politik har været behandlet i personalet og skolebestyrelsen.

/Berith Bonnesen, februar 2019

 

Dokumenter

Mediepolitik på Næsby Skole feb 19_0.pdf

Shape Created with Sketch.