MENU
Aula_close Layer 1

Skole/hjemsamarbejde

 

Retningslinjer for samarbejdet mellem skole og hjem på Næsby Skole

Oktober 2019

For det bedste samarbejde med børnene i fokus:

Tillid, respekt og ansvar

 • Elever, forældre og skolens personale samarbejder i gensidig tillid og respekt
 • Hele skolens personale har i samarbejde med forældrene ansvar for børnenes skoleliv og læring
 • Forældrene har ansvar for, at børnene møder rettidigt, er udhvilede, har fået morgenmad, har madpakke med, har pakket tasken, er motiverede for læring og udviser gensidig respekt
 • Forældrene i de yngste klasser bedes sørge for, at børnene har sagt farvel inden kl. 8, så undervisningen kan starte til tiden
 • Forældrene er medansvarlige i klassefællesskabet, så klassen får et godt sammenhold både for børn og voksne – et fællesskab, hvor alle rummes.

Kommunikation

 • Lærere og pædagoger sørger for orientering om elevernes faglige og sociale udvikling via orienteringer på Aula, MinUddannelse, samtaler, forældremøder, etc. Ledelsen sørger for generel information via månedsbrev
 • Forældrene holder sig orienterede bl.a. på Aula, MinUddannelse og månedsbrev om skolen og barnets udvikling og støtter op om barnets læring
 • Ved sygemelding skal I skrive på Aula til den første lærer, der har klassen. I kan se skemaet på Aula. Hvis læreren mangler en elev i klassen, og der ikke er givet besked, så forsøger Hanne(vores sekretær) at ringe til jer, så vi bevarer trygheden ved, at alle børn enten er i skole eller har givet besked.
 • Hvis barnet bedes fri, gør man det til klasselæreren, hvis det er 1-2 dage. Hvis det er længere tid, skal det gå over skolelederen, gerne på Aula som besked
 • Ved skriftlig kommunikation forventes både skole og hjem at svare inden for to dage. I nogle tilfælde vil svaret være, at man har modtaget beskeden og undersøger nærmere inden endeligt svar. Praktiske forhold kan sagtens klares på Aula, men hvis det er noget, som er svært eller kræver mere end to-tre linjer, så aftales et møde, da mundtlig dialog skaber færre misforståelser end skriftlig. Mundtlig kommunikation og mødet med hinanden må ikke undervurderes
 • Forældremøder lægges i kalenderen fra skoleårets start, så alle kender datoen
 • Samtaler indkaldes i god tid af klasseteamet med valgmuligheder for forældrene
 • Kommunikationsvejen er altid; først henvender man sig til den lærer/pædagog, som har med situationen at gøre og først derefter evt. til ledelsen
 • Dialog er vigtig. Det samme er øvrige opgaver for personalet, så der skal findes en god balance.

Læring hjemme

 • Skolen giver ikke dag-til-dag lektier, men der vil være træningsopgaver, læsetræning og for de store elever også afleveringer. Forældrene forventes at tale med børnene om deres læring og skoledag, og derfor tager børnene jævnligt bøger og materialer med hjem
 • Samtaler med børnene hjemme præger børnenes sproglige udvikling og forståelse af omverdenen.

Den gode tone

 • Det er vigtigt, at barnet opfatter skole og hjem som enigt. Ved undren eller spørgsmål kontakter man skole/hjem, så barnet ikke drages ind i evt. uenigheder. Det samme gælder for forældrene indbyrdes i klassen
 • Alle er medvirkende til en god tone, et ordentligt sprog og god trivsel. Børnene skal med hjælp fra forældre og skole lære at indgå ansvarligt i et fællesskab – både i og udenfor skolen
 • Nye elever og lærere præsenteres om muligt skriftligt for klassen før start, så alle kan tage godt imod og være parate til at inddrage den nye i fællesskabet.

Fokus

 • Børnene er altid i centrum, både det enkelte barn og fællesskabet
 • Odense Kommune har følgende indsatsområder: Tidlig indsats, sprog og dannelse – hvilket skal præge børnenes hverdag og udvikling.

 

Vi henviser desuden til folderen for kontaktforældre, som kan findes på skolens hjemmeside.