MENU
Aula_close Layer 1

Skolens ordensregler

Ordensregler for Næsby Skole

Ordensregler skal være en hjælp for børn og voksne i det daglige arbejde på og uden for skolen. Skolens ordensregler har grundlag i skolens værdisæt respekt, ansvarlighed og anerkendelse.

Samarbejdet mellem hjemmet og skolen er en forudsætning for at ordensreglerne lever i praksis

Hjemmet har en afgørende indflydelse på barnets indstilling til det at være en del af skolen. Et samarbejde mellem skole og hjem, der bygger på gensidig tillid, er af stor betydning for arbejdet på skolen og dermed elevens udbytte af undervisningen.

Overordnede regler

 • Vi gør vores bedste for, at vi har det godt sammen.
 • Vi respekterer og tager hensyn til hinanden 
 • Vi er alle ansvarlige for trivslen og fællesskabet.
 • Vi løser konflikter via dialog
 • Vi taler respektfuldt og anerkendende til hinanden
 • Vi udviser respekt for hinandens og skolens inventar
 • Vi rydder op efter os selv

Undervisningen

 • Eleverne følger personalets anvisninger
 • Vi møder alle til tiden

Frikvartererne

 • Den lille skolegård, Gyngemosen og Blodbøgen er fortrinsvis for 0.-3. klasse og SFO
 • Den store skolegård (inklusiv boldbanen og det grønne område) er fortrinsvis for 4. - 9. klasse
 • Ophold inde i frikvarterer foregår kun efter aftale og med rolige aktiviteter
 • Elever fra 7., 8. og 9. klasse må forlade skolens område i spisefrikvarteret efter aftale med deres forældre

Skolens bygninger, uteområder og inventar

 • Vi ryger ikke i skoletiden
 • Vi er ikke påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden
 • Vi har alle pligt til at passe skolen, og holde den pæn
 • Der må kun kastes med sne på boldbanen i den store skolegård (4. - 9. klasse) og boldbanen i den lille skolegård (0. - 3. klasse)

Der henvises i øvrigt til skolens øvrige politikker

Skolens ordensregler repræsenterer skolens forsøg på at skabe de bedste mulige forhold for alle elever og ansatte på skolen.

Vedtaget af skolebestyrelsen august 2019

Dokumenter